Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza z siedzibą w Kępnie (63-600) przy ul. Kościuszki 17 (dalej: Przedszkole).
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Klepin, e-mail: ola.klepin@interia.pl.

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy o naukę i opiekę z Przedszkolem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

4. Informuję, że dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu prawidłowego realizowania zawartej umowy, składania raportów do Urzędu Miasta i Gminy Kępno, Systemu Informacji Oświatowej i innych zadań oświatowych, do których realizacji potrzebne są dane zawarte
w umowie, oraz przy realizacji Projektów Unijnych.

5.  Informuję, że dane osobowe przedstawione w umowie przekazane będą do zewnętrznych firm realizujących powierzone przez Przedszkole zadania na podstawie odrębnych umów, tj. z firmą: Paweł Wielgosz EmerDance w zakresie zajęć taneczno-rytmicznych, P.P.H.U. PelCom Maciej Peliński w zakresie usługi informatycznej, Ośrodek Rehabilitacji i Rekreacji „Na Wzgórzu” Magdalena Cieśla w zakresie prowadzonej dogoterapii, Reh-Med Renata Jakubowska Jańska w zakresie prowadzonej gimnastyki korekcyjnej; Systemu Informacji Oświatowej; nauczycielom i innym osobom zatrudnionym w przedszkolu lub współpracującym z nim w celu prawidłowego realizowania zadań, umowy, prawa oświatowego i innych przepisów prawnych.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres 5 lat. Dłuższe przechowywanie danych osobowych może wynikać tylko z przepisów prawa do których były one potrzebne, tj. realizowanie projektu unijnego.

7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;  ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o opiekę i naukę z Przedszkolem.

 

Informacje, które zbierane są przez naszą stronę:

Adres IP
Adresy IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przez administratora w celach technicznych.
Adresy IP mogą też służyć w celach statystycznych, do zbierania ogólnych informacji na temat regionu geograficznego, z którego realizowane jest połączenie.

 

Słownik:

Adres IP – indywidualny adres komputera w sieci. Adres IP może być statyczny oraz dynamiczny.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK